REEDS
100%
VERKOCHT

Woningborg

Het appartementengebouw wordt gerealiseerd onder Woningborg condities.
Deze condities beschermen u als koper tegen diverse risico’s.

BOUWEN MET WONINGBORG

Bij het kopen van een nieuwe woning let u waarschijnlijk op veel zaken; bijvoorbeeld hoe de woning eruit ziet, de kwaliteit van de gebruikte materialen en de locatie. Maar schenkt u ook voldoende aandacht aan de kwaliteit en de financiële positie van de bouwonderneming die uw woning gaat bouwen? En hoe zit het met garanties ten aanzien van de risico’s tijdens de bouwperiode of de garantieperiode na oplevering van uw huis?
Het kopen van een woning of appartement is vaak de grootste financiële stap in uw leven. Risico’s op technisch en financieel gebied dienen dan ook adequaat te worden afgedekt. En die risico’s zijn wel degelijk aanwezig!
Een bouwonderneming kan immers failliet gaan en waar kunt u dan terecht?

WONINGBORG-CERTIFICAAT

Het Woningborg-certificaat biedt u als koper van een nieuwe woning altijd twee vaste vormen van zekerheid:

De afbouwwaarborg
Als uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet gaat, zorgt Woningborg voor de afbouw van uw woning (inclusief het schriftelijk overeengekomen meer-/minderwerk).
De meerkosten van de afbouw ten opzichte van de nog te betalen resterende termijnen van de aanneemsom vallen onder de onbeperkte dekking van onze afbouwwaarborg. U betaalt in geval van afbouw dus nooit meer dan u was overeengekomen.

DE HERSTELWAARBORG

Op basis van onze Garantie- en waarborgregeling garandeert de bouwonderneming de bouwkundige kwaliteit van uw woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt deze garantieverplichtingen van de ondernemer. Anders gezegd: als de ondernemer binnen de gestelde termijnen niet meer kan of wil herstellen, dan dragen wij hier zorg voor.

Voor meer informatie bezoek www.woningborggroep.nl

Top